Z radością ogłaszamy, że podczas V edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie (5 – 11 sierpnia 2019 r.) po raz drugi zostanie przyznana Nagroda Wielkiego Redaktora. Pierwszą laureatką Nagrody została w 2018 r. Marianna Sokołowska, legendarna, wieloletnia redaktor PIW. Inicjatorami i fundatorami Nagrody są Honorowi Konsulowie Wielkiego Księstwa Luksemburga: Tomasz Kopoczyński i Adam Byglewski.

Nagroda Wielkiego Redaktora to pierwsza nagroda w Polsce dla niedocenianego, a tak ważnego i wyjątkowo trudnego zawodu, jakim jest redaktor wydawniczy. Najlepsi redaktorzy są bardzo szanowani a czasem wielbieni przez pisarzy. Wybitni redaktorzy to najbardziej zaufani przyjaciele pisarzy, bywają ich sekretnymi powiernikami, razem z nimi przeżywają rozterki, wahania, wspierają ich w trudnych momentach. Razem z autorami pracują nad ostateczną wersją dzieła.

Bycie Wielkim Redaktorem to nie tylko zawód, to także pasja i misja realizowana z wielką skromnością. Wielcy redaktorzy mieli i mają zasługi nie do przecenienia dla polskiej literatury. Są niezwykle dyskretni. Nigdy nie ujawniają dramatycznych czasami momentów powstawania wybitnych dzieł.

Poprzez ustanowienie tej Nagrody chcemy docenić zawód redaktora wydawniczego i uhonorować najbardziej zasłużone dla polskiej literatury postacie redaktorów. Nagroda Wielkiego Redaktora przyznawana jest za całokształt pracy.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Wielkiego Redaktora wraz z krótkim uzasadnieniem. Zgłoszeń mogą dokonywać wydawcy, autorzy, osoby prywatne. Nominacje prosimy przesyłać na adres: nagroda@stolicajezykapolskiego.pl Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 kwietnia 2019 r. Nazwisko laureata ogłoszone zostanie w czasie trwania Festiwalu w Szczebrzeszynie. Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Wielkiego Redaktora określa Regulamin Konkursu.

Regulamin Konkursu Nagroda Wielkiego Redaktora

Wzór oświadczenia o udziale w Konkursie