Festiwal Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn 2018 odbędzie się w dniach 5-11 sierpnia 2018 r.
Patronami IV edycji Festiwalu będą Skamandryci, którzy byli literacką odpowiedzią na wybuch niepodległości w 1918 roku.
Już w listopadzie 1918 roku została otwarta w Warszawie legendarna kawiarnia „Pod Picadorem”, w której ukształtowała się grupa Skamander, czyli Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński i Jan Lechoń. Niektórzy z nich są dziś bardzo znani, inni mniej i dlatego warto ich przypomnieć.
Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla tłumaczy pozostaje Lokomotywa Tuwima, której posłuchamy w wielu językach, a do Szczebrzeszyna przeniesiemy atmosferę kawiarni Ziemiańska, poezję i muzykę tamtego czasu.

Pobierz program w pdf

Publikujemy nominacje do Nagrody Wielkiego Redaktora, które zostały zgłoszone w tegorocznej edycji i spełniały warunki formalne. Bardzo się cieszymy, że zgłosili Państwo tyle znakomitych postaci! Kto nie zdążył w tym roku, może zgłosić kandydaturę za rok. Przypominamy, że laureata wyłonionego przez Radę Festiwalu poznamy 6 sierpnia w Szczebrzeszynie w czasie czwartej edycji  Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Zapraszamy!

KAROLINA BOROWIEC
Redaguje literaturę piękną, literaturę faktu, publikacje naukowe, a także literaturę popularną: kryminały, literaturę obyczajową i poradniki, zarówno polskich autorów, jak i obcą. Współtwórczyni sukcesu Remigiusza Mroza.

Remigiusz Mróz “Testament”
Małgorzata Łatka “Matnia”
Maria Paszyńska “Gonitwa chmur”
Jarosław Molenda “Rośliny, które udomowiły człowieka”
Leszek Adamczewski “Poligon. Sensacje z kraju Warty”

MAGDALENA BUDZIŃSKA
Od lat redaguje książki najważniejszych polskich autorów. Jej erudycja, wysoki poziom kompetencji językowych i osobiste zaangażowanie zaowocowały książkami docenianymi nie tylko przez czytelników, ale także przez jurorów prestiżowych nagród literackich.

Andrzej Stasiuk “Taksim”
Angelika Kuźniak “Papusza”
Krzysztof Varga “Nagrobek z lastryko”
Monika Sznajderman “Fałszerze pieprzu”
Paweł Sołtys “Mikrotyki”

AGNIESZKA CZAPCZYK
Redaktorka współpracująca z Wydawnictwem Czwarta Strona. Profesjonalistka z wielkim wyczuciem słowa i troską o każdy stawiany znak.

Agnieszka Lis “Latawce”

ANNA CZECH
Redaktorka Wydawnictwa Egmont, która pozwala autorowi rozwinąć skrzydła, jednocześnie czuwając nad całym projektem. Profesjonalne podejście, kultura i wspaniała znajomość języka.

KINGA GĄSKA
Redaguje głównie literaturą popularną: obyczajową i kryminały. Redagowane przez nią książki szybko trafiają na listy bestsellerów.

Magdalena Knedler “Pan Darcy nie żyje”
Patrycja Gryciuk “Trzy godziny ciszy”
Agnieszka Olejnik “Dziewczyna z porcelany”
Joanna Sykat “Jutro zaświeci słońce”
Joanna Szarańska “Cztery płatki śniegu”

JULIANNA JONEK
Redaktor naczelna wydawnictwa Dowody na Istnienie (imprint Fundacji Instytut Reportażu). Tworzy wydawnictwo od początku, nadając mu kierunek i nie tylko wybierając tytuły, które warto wprowadzić na rynek, ale również pracując z autorami i redagując książki.

Piotr Nesterowicz “Cudowna”
Olga Gitkiewicz “Nie hańbi”
Karolina Sulej “Wszyscy jesteśmy dziwni”
Jarosław Mikołajewski “Wielki przypływ”

PAWEŁ KĄDZIELA
Redaktor związany od ponad 35 lat ze środowiskiem “Więzi”. Dzięki jego pracy polski czytelnik ma dostęp do zbiorów listów, esejów i dzienników wybitnych pisarzy, w tym bogatego piśmiennictwa emigracyjnego i polskiego po roku 1939.

Zbigniew Herbert “Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998”
Jarosław Iwaszkiewicz “Portrety na marginesach”
Józef Czapski “Rozproszone. Teksty z lat 1925-1988”
Maria Danilewicz-Zielińska “Polonica portugalskie”
Andrzej Bobkowski “Ikkos i Sotion”

RYSZARD KRYNICKI
Edytor i redaktor najważniejszych poetyckich książek wydawanych po 1989: tomów poezji Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Julii Hartwig i wielu innych.

Stanisław Barańczak “Chirurgiczna precyzja”
Wisława Szymborska “Koniec i początek”
Julia Hartwig “Zapisane”
Marcin Świetlicki “Muzyka środka”
Zbigniew Herbert “Król mrówek”

WANDA LOHMAN
Całe życie poświęciła pracy z tekstem, z każdą kolejną książką definiując na nowo, kim tak naprawdę jest idealny redaktor. Z dużym wyczuciem pracuje nad poszczególnymi publikacjami.

Beata Halicka “Polski dziki zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948”
Bogdan Podgórski “Józef Retinger – prywatny polityk”

MODRZEJEWSKI FILIP
Redaktor wydawnictwa W.A.B. Człowiek obdarzony niebywałą wrażliwością i intuicją literacką. Efektem jego pracy są najgłośniejsze tytuły i najważniejsze dzieła literackie z gatunku kryminał.

Zygmunt Miłoszewski “Gniew”
Mariusz Czubaj “Dziewczynka z zapalniczką”
Agnieszka Płoszaj “Czarodziejka”
Marcin Wroński “Czas Herkulesów”
Bartosz Szczygielski “Krew”

PAWEŁ ORZEŁ
Redaktor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Szczególnie zwraca uwagę jego praca na rzecz powrotu do czytelniczej świadomości Henryka Berezy.

Wiesław Juszczak “Fragmenty”
Henryk Bereza “Alfabetyczność: teksty o literaturze i życiu”

KAMIL PIWOWARSKI
Współpracuje z Państwowym Instytutem Wydawniczym od 2004 roku. W tym czasie zgłosił do wydania kilkadziesiąt niezwykle istotnych dla polskiej literatury tytułów i jako redaktor prowadzący tychże publikacji nadał im ostateczny kształt. Niewątpliwie jedną z jego wielu zasług jest upowszechnienie dorobku Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Stanisław Ignacy Witkiewicz “Dzieła zebrane”
Miron Białoszewski “Utwory zebrane”
Edward Stachura “Listy do Danuty Pawłowskiej”
Jarosław Iwaszkiewicz, Wiesław Kępiński “Męczymy się obaj. Korespondencja.”
Bolesław Leśmian “Dzieła wszystkie”

ELŻBIETA REGULSKA-CHLEBOWSKA
Wspaniała postać o wieloletnim doświadczeniu i bogatej wiedzy, dzięki jej kunsztowi redaktorskiemu powstało wiele wspaniałych książek.

Emilios Solomou “Nienawiść to połowa zemsty”

KATARZYNA SIENKIEWICZ-KOSIK
Pomysłodawczyni i redaktorka pisanej przez Rafała Kosika serii “Felix, Net i Nika”.

Rafał Kosik “Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKillianów”
Rafał Kosik “Obywatel, który się zawiesił”

MARIANNA SOKOŁOWSKA
Od 1974 roku przez blisko 30 lat pracowała w Redakcji Polskiej Literatury Współczesnej Państwowego Instytutu Wydawniczego, gdzie redagowała książki wielu znakomitych autorów, m.in. Mirona Białoszewskiego. Następnie współpracowała z wydawnictwem W.A.B. gdzie zredagowała wiele książek liczących się prozaików, w tym “Archipelagi”.

Joanna Bator “Piaskowa góra”
Miron Białoszewski “Oho”
Jacek Dehnel “Lala”
Wojciech Kuczok “Gnój”
Olga Tokarczuk “E.E.”

KARINA STEMPEL-GANCARCZYK
Zajmuje się redakcją poezji, prozy i tekstów naukowych.

Katarzyna Grzesiak “Wzajemność”
Jadwiga Malina “Tu”
Elżbieta Zechenter-Spławińska “Notatki i sny”
Katarzyna Turaj-Kalińska “Szept nad szeptami”
Ewa Elżbieta Nowakowska “Aż trudno uwierzyć. Apokryfy krakowskie”

MAŁGORZATA SZCZUREK
Pracowała w wydawnictwie Znak, gdzie kierowała działem literackim i pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego. Zredagowała ponad dwieście książek. Dziś jest naczelną redaktorką wydawnictwa Karakter i pracuje m.in. z Marcinem Wichą, Filipem Springerem czy Olgą Drendą.

Marcin Wicha “Rzeczy, których nie wyrzuciłem”
Olga Drenda “Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji”
Filip Springer “Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast”
Paweł Huelle “Śpiewaj ogrody”
Wiesław Myśliwski “Ostatnie rozdanie”

MAREK ZAGAŃCZYK
Redaktor książek Fundacji Zeszytów Literackich. W jego bogatym dorobku edytorskim znaleźć można książki wszystkich gatunków: poezję, prozę, esej. Szczególne miejsce w jego pracy redaktorskiej zajmują książki z serii “Podróże”, w której ukazują się szkice zarówno autorów współczesnych, jak i klasycznych.

Julia Hartwig “Dziennik amerykański”
Zbigniew Herbert “Barbarzyńca w podróży”
Wojciech Karpiński “Pamięć Włoch”
Adam Zagajewski “Poezja dla początkujących”
Jan Kott “Nowy Jonasz i inne szkice”

TOMASZ ZAJĄC
Redaktor prozy i literatury faktu, najwyższej klasy profesjonalista związany z wydawnictwem Czarne.

Katarzyna Surmiak-Domańska “Ku Klux Klan: Tu mieszka miłość”

o festiwalu

SPOTKANIA AUTORSKIE  —  WARSZTATY  —  KONCERTY  —  SPEKTAKLE TEATRALNE

Festiwal Stolica Języka Polskiego to wydarzenie skierowane do odbiorcy, który w poszukiwaniu kulturalnych wydarzeń na najwyższym poziomie chętnie ucieka, podczas wakacyjnych podróży, do malowniczych i kameralnych miejsc. W Szczebrzeszynie,  jednym z najpiękniejszych miast Roztocza, nasi goście będą spędzać czas w towarzystwie wybitnych pisarzy, muzyków, aktorów i poetów, a nad wszystkim czuwać będzie duch Skamandrytów, patronów tegorocznej edycji imprezy.

Po raz czwarty już na szczebrzeską łąkę nad Wieprzem zapraszają:
Piotr Duda – pomysłodawca i producent Festiwalu
Tomasz Pańczyk – Przewodniczący Rady Festiwalu

wizja

Wypracowanie strategii rozwoju – łączącej tradycję, rozmaite zasoby kulturalne, przyrodnicze, historyczne oraz nowe możliwości wynikające ze współczesnych trendów promowania kultury.

Przez Roztocze, region pogranicza, przepływało i przepływa wiele doświadczeń, ich różnorodność napędza i wzbogaca wielokulturowość tego obszaru. Ale jest też, co szczególnie należy podkreślić swoisty genius loci Roztocza przyciągający tu przez wieki twórców, artystów, poetów, ludzi kreatywnych i wybitnych przywódców. Są także unikalne wartości kulturowe, które pozwalają budować wokół nich program rozwoju o znaczeniu ponad regionalnym, ogólnopolskim. Do takich niematerialnych skarbów należy wpisanie nazwy Szczebrzeszyn w świadomość każdego Polaka. Jest to zasługa poety Jan Brzechwy, którego wiersz przyczynił się do trwałego złączenia Szczebrzeszyna z językiem polskim.
Jest też niepowtarzalna na Roztoczu przyroda i klimat, często przypomina się dzisiaj o najmniej zanieczyszczonym powietrzu i największej w skali roku liczbie dni słonecznych.
Połączenie tradycji, kultury oraz walorów przyrody nadaje całemu Regionowi niezwykły w skali całego kraju charakter, przez niektórych określany jako Kraina Poetów.
Te unikalne cechy są fundamentem na którym opieramy przekonanie o możliwości wykorzystania ich do stworzenia programu REGION.KULTURA.ROZWÓJ.
Rezultatem którego będzie stworzenie innowacyjnego przedsięwzięcie, którego główną cechą jest stymulowanie rozwoju kultury na obszarach o utrudnionym dostępie do wydarzeń artystycznych, a w konsekwencji ożywienie kapitału społecznego i rozwój całego regionu…
Pobierz strategie w pdf

rada festiwalu

Rada Festiwalu składa się z osób reprezentujących różne obszary: biznesowe, gospodarcze i kulturalne, tak aby na jej forum dochodziło do dialogu, z którego rodzą się nowe idee i powstaje perspektywa dla rozwijania Festiwalu Stolica Języka Polskiego.   

Zadaniem Rady Festiwalu jest także czuwanie nad jakością wydarzeń kulturalnych, opiniowanie planów kolejnych edycji festiwalu, jak również budowanie poczucia estetyki poprzez zachęcanie do zwrócenia się w stronę kultury i sztuki.

Rada ma również za zadanie inspirować środowisko twórców oraz przedstawicieli biznesu do wspólnego wykorzystania potencjału dziedzictwa i kultury regionu Roztocza.

CZŁONKOWIE RADY FESTIWALU

Grzegorz Gauden, Janusz Kukuła, Michał Rusinek, Justyna Sobolewska, Jacek Socha, Sylwia Stano, o. Tomasz Dostatni – Członkowie Rady
Tomasz Pańczyk – Przewodniczący Rady Festiwalu

organizatorzy

Pomysłodawcą oraz inicjatorem idei tworzenia w Szczebrzeszynie wydarzenia artystyczno-literackiego jest Piotr Duda. Wspólnie z Tomaszem Pańczykiem od 2014 tworzą Festiwal Stolica Języka Polskiego. Organizatorami Festiwalu jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Kuratorką i autorką programu głównego jest Justyna Sobolewska. Kuratorkami bloku dziecięcego są Zofia Karaszewska i Sylwia Stano.

kontakt

Piotr Duda
Producent
piotr.duda@stolicajezykapolskiego.pl
694 499 556

Tomasz Pańczyk
Przewodniczący Rady Festiwalu
tomasz.panczyk@stolicajezykapolskiego.pl
513 123 775

Adres do korespondencji:
Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
ul. Sosnowskiego 4/30
02-784 Warszawa

Marysia Duda
Media i Komunikacja
promocja@stolicajezykapolskiego.pl
696 840 599

Anna Piotrowska
Biuro prasowe
apiotrowska@kulturalnypr.pl
601 85 49 49

Joanna Mikitów
Koordynatorka Projektów
joanna.mikitow@stolicajezykapolskiego.pl
791 574 584

Paulina Strzyga
Koordynatorka Projektów
biuro@stolicajezykapolskiego.pl
509 801 719

Joanna Sawa
Koordynatorka Projektów
biuro@stolicajezykapolskiego.pl
692 201 546